ontwerpateliers


Breed samengestelde ontwerpateliers vormen de basis voor Toekomstatelier NL2100. Tijdens ontwerpateliers kunnen mensen elkaar ontmoeten en inspireren, vakmanschap en ontwerpcultuur zich verder ontwikkelen en visies en inzichten naar elkaar toegroeien.
Toekomstatelier XXL 1

In het eerste Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april werd het toekomstdenken toegepast op concrete vraagstukken door teams van ontwerpers, experts en kunstenaars die aan verschillende onderwerpen werkten.
Toekomstatelier XXL 2

Het tweede Toekomstatelier vond van 21 t/m 23 juni 2023 plaats in Hoek van Holland. Centraal stonden drie regiocasussen langs de Noordzee- en Waddenkust.
Brede ontwerpateliers

Het College nodigt ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, mensen uit het maatschappelijke middenveld, bestuurders, ondernemers en burgers uit om mee te denken, te rekenen en te tekenen aan onze gezamenlijke toekomst. Jonge generaties vraagt het daarbij nadrukkelijk aan tafel. Ontwerpateliers zijn een leerschool voor ons allemaal, waarin het College nauw samenwerkt met partijen die een aantal generaties vooruitkijken.