Toekomstatelier 1

Resultaten van de ontwerpbureaus


Als we het slim doen, laten we de infrastructuren voor ons werken, en dragen ze bij aan de lange termijnopgaven. Daarom hebben de ontwerpbureaus NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects in opdracht van het College van Rijksadviseurs ontwerpend onderzoek gedaan rondom zes stromen/netwerken: water, flora & fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie en data.
Tijdens het meerdaags Toekomstatelier in Zutphen hebben zij die inzichten in een 'pressure cooker' toegepast op de energiehoofdstructuur, oftewel de infrastructuur voor het energiesysteem op nationale schaal.

Resultaten

Het rapport ‘Toekomstverkenning NL2100’ laat zien tot welke nieuwe inzichten het toekomstdenken kan leiden. Wat betekent het werkelijk als je 'bodem en water leidend' laat zijn? Waar wonen en werken we dan in de toekomst? Hoe kun je met het netwerk sturen op de ontwikkelingen die je wilt stimuleren? Het werk van de bureaus legt de vinger op een aantal pijnlijke waarheden, maar laat ook zien welke oplossende denkwijzen er zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de zeespiegelstijging. Vaak gaat het over hoe ver die zal stijgen, en wanneer dat zal zijn. Maar in plaats van te zoeken naar precieze getallen, blijkt het uiteindelijk heel bevrijdend om niet heel precies te gaan koersen. Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om radicaler te werken.

Dossiers van 6 stromen/netwerken


De oogst van de werksessies op de zes stromen is gebundeld in afzonderlijke dossiers:

Flora & Fauna

Water

Data

Energie

Goederen & Grondstoffen

Mensen


Tijdens de Talk 'Het energienetwerk van de Toekomst' zijn de eerste inzichten eveneens gedeeld. De talk is hier terug te zien.

Het CRa werkt op basis van deze resultaten aan een advies aan het Programma Energiehoofdstructuur dat na de zomer gepubliceerd zal worden.

download:


Toekomstverkenning NL2100
PDF 27 pagina's