ontwerpateliers

Toekomstatelier XXL 1


In het eerste Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april werd het toekomstdenken toegepast op concrete vraagstukken door teams van ontwerpers, experts en kunstenaars die aan verschillende onderwerpen werkten.
Resultaten van de ontwerpbureaus

Als we het slim doen, laten we de infrastructuren voor ons werken, en dragen ze bij aan de lange termijnopgaven. Daarom hebben de ontwerpbureaus NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects in opdracht van het College van Rijksadviseurs ontwerpend onderzoek gedaan rondom zes stromen/netwerken: water, flora & fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie en data.
Resultaten van makers

Met het Toekomstatelier verkennen we de toekomst. We benutten daarbij de kennis en kunde van ruimtelijk ontwerpers en kunstenaars. Verschillende makers waren uitgenodigd om op 30 en 31 maart te werken aan een eigen interpretatie en toepassing van het toekomstdenken. Hieronder zijn de resultaten terug te vinden van Atelier Fischbach, Bureau UFO, Hans van Houwelingen, trainees van het Nationaal Watertraineeship, Gebiedsatelier Vallei & Veluwe en Toekomstdenken met Rijkseigendom.
Interviews en reacties

In een serie interviews bevragen we bezoekers van het Toekomstatelier over hun belevenissen op de publieksdag. Ze vertellen over opgedane inzichten, eigen ervaringen als het aankomt op toekomstdenken en wat er volgens hen nodig is om het lange termijn denken te koppelen aan korte termijn actie.
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra
beeld: Maarten Sprangh
Francesco Veenstra wil het toekomstdenken doorgeven

Een driedaagse onderdompeling in de toekomst. Voor Francesco Veenstra was ‘Zutphen’ zowel het startpunt voor een beweging als een bevestiging van wat hij sinds zijn aantreden al voelt en weet. De lange termijn moet wat hem betreft in de haarvaten van het Atelier Rijksbouwmeester gaan zitten. ‘Het gaat om een houding, een manier van ontwerpen, denken en handelen.
Jannemarie de Jonge maakte tijdens het Toekomstatelier een sprong in haar denken

Vertragen geeft nieuwe inzichten. Zo kun je kort samenvatten hoe Jannemarie de Jonge drie dagen Toekomstatelier in Zutphen heeft ervaren. Inspiratie kreeg ze van jonge mensen en van het gevoel van gezamenlijkheid. Hoewel honderd jaar vooruitkijken lang voelt, is dat rond klimaatverandering eigenlijk nog te kort. ‘Maar ik geloof in de inventiviteit van mensen.’
Rijksadviseur Wouter Veldhuis
Rijksadviseur Wouter Veldhuis
beeld: Wouter Sprangh
Wouter Veldhuis pleit voor langer Toekomstatelier

Rijksadviseur Wouter Veldhuis ging in Zutphen de grotere problemen pas zien toen hij echt los was van het nu. Niet meer gegijzeld door het heden. En die problemen vragen volgens hem om drastische en gewaagde keuzes. ‘De opbrengst van het Toekomstatelier is meer een houding dan een instrumentenkistje.’
De ontwerpbureaus pasten hun inzichten op de netwerklaag toe op de energiehoofdstructuur en brachten de samenhang met andere ruimtelijke opgaven in beeld. Op 1 april kwam dit alles samen op de publieksdag en werden de belangrijkste onderwerpen besproken met prominente gasten in een serie talks. De resultaten van de drie ontwerpbureaus zijn te zien in het rapport Toekomstverkenning NL2100.
Videoregistratie 'De 22e eeuw begint nú'
Drie ontwerpbureaus
Er is te weinig nagedacht over de sturende kracht van netwerken: een wildpaadje kan een voetpad worden, later een zandweg, een straatweg en zelfs een snelweg. Hoe trekken de netwerken de lijnen voor de toekomst, en zijn dat wel de gewenste lijnen?

In het eerste jaar heeft het CRa drie ontwerpbureaus de opdracht gegeven om zich daarin te verdiepen: NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects. In een serie werksessies is samen met een brede selectie aan wetenschappelijke experts per stroom in beeld gebracht wat de mogelijke en waarschijnlijke toekomsten op de lange termijn zijn, en welke factoren daarop van invloed zijn.