ontwerpateliers

Toekomstatelier XXL 2


Het tweede Toekomstatelier vond van 21 t/m 23 juni 2023 plaats in Hoek van Holland. Centraal stonden drie regiocasussen langs de Noordzee- en Waddenkust.
Het wad
Het wad
Ivo Vrancken
Resultaten Waddenkust

Aan de Waddenkust ervaren we voortdurend de verbinding met de kracht en dynamiek van natuurlijke processen. Een kracht die groter is dan onze menselijke, technische middelen. Het idee dat we ingenieurskunst maximaal moeten inzetten - dingen bouwen, de natuur sturen, meer beton, meer staal - is radicaal aan het kantelen.
Projectgroep Waddenkust
De 22e eeuw begint nu: Toekomstatelier NL2100

In de oude Zeetoren bij Hoek van Holland werkten van 21 tot 23 juni zo’n 100 professionals uit diverse disciplines in het ruimtelijk domein samen aan toekomstplannen voor vier casussen in het Nederlandse landschap. Niet om luchtkastelen te bouwen, maar om ons handelen in de jaren tot 2100 te sturen. Een bijeenkomst met een gevoel van urgentie, enthousiasme en open uitwisseling van ideeën.
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra
Speech Rijksbouwmeester Toekomstatelier

Op 22 juni 2023 gaf Rijksbouwmeester Francesco Veenstra deze speech op het Toekomstatelier in Hoek van Holland.
Video Toekomstatelier

Vera van Nielen maakte voor het College van Rijksadviseurs een sfeerimpressie van het Toekomstatelier en interviewde aanwezigen. Kijk hier de video!
Als we een gezond en veilig bodem- en watersysteem als uitgangspunt nemen, hoe ziet de toekomst van deze regio’s er dan uit op het gebied van industrie en logistiek, voedselproductie en natuur, de energietransitie, de circulaire economie, de woonomgeving en cultureel erfgoed?

Daarnaast werkte een Themateam aan doorkruisende vraagstukken als grondbeleid, de generatietoets en de commons. Het verkennen van nieuwe beleidsinstrumenten en nieuwe methodes voor gesprek en besluitvorming stonden in dit team centraal. Het programma voorzag in een goede kruisbestuiving tussen de verschillende teams.

Spreken en luisteren
In de teams kregen diverse stemmen, belangen en ideeën de ruimte. Het werken aan toekomstplannen riep daarmee ook een (democratische) vraag op: wie luistert wanneer naar wie, wie kan en mag op welke manier over de toekomst spreken? Die vragen stonden centraal tijdens het plenaire programma van de driedaagse. Daarbij oefenden we in luisteren naar en spreken met bekende en onbekende werelden en belangen.

Iedere dag begonnen we met gezamenlijk luisteren: korte sessies waarin de onderwerpen van de driedaagse aan bod kwamen. Deze geluiden werden gecureerd door geluidskunstenaar Harpo 't Hart.