toekomstacademie


Het College van Rijksadviseurs wil de ontwerpmethode ‘toekomstdenken’ zo goed mogelijk doordenken en delen. Hoe gaat toekomstdenken precies in zijn werk? De medewerkers van het College gaan de komende tijd de collegebanken in om gezamenlijk het toekomstdenken verder te ontwikkelen en aan te scherpen en zo de gereedschapskist te verrijken. Vervolgens gaat het College van Rijksadviseurs de opbrengsten van deze sessies delen met de buitenwereld en zal het de methode uiteenzetten in een ‘handboek toekomstdenken’.
toekomstacademie 1

3 november: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), David Hamers en Ed Dammers – Methodiek ruimtelijke verkenningen 2050 + werksessie
toekomstacademie 2

8 december: Universiteit Utrecht, Peter Pelzer – Methodiek Futuring en Museum van de Toekomst + werksessie
toekomstacademie 3

19 januari: Deltares, Marjolijn Haasnoot en Rutger van der Brugge over de toekomst van de delta, adaptatiepaden en knikpunten + werksessie
Colleges

De Toekomstacademie bestaat uit een reeks colleges met werksessies over methodes van toekomstdenken. De sessies bestaan uit een college van 1,5 uur door kennis- en ontwerppartners in het toekomstdenken, gevolgd door 2 uur werksessie op eigen casussen. De werksessies zetten medewerkers in om eigen werk te versterken.

Het curriculum van de Toekomstacademie 2022 - 2023:

3 november: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), David Hamers en Ed Dammers – Methodiek ruimtelijke verkenningen 2050 + werksessie (zie video)

8 december: Universiteit Utrecht, Peter Pelzer – Methodiek Futuring en Museum van de Toekomst + werksessie

19 januari: Deltares, Marjolijn Haasnoot en Rutger van der Brugge over de toekomst van de delta, adaptatiepaden en knikpunten + werksessie