toekomstacademie


Het College van Rijksadviseurs wil de ontwerpmethode ‘toekomstdenken’ zo goed mogelijk doordenken en delen. Hoe gaat toekomstdenken precies in zijn werk?

Nieuwe reeks Toekomstacademie

Wij zijn natuur

Het College van Rijksadviseurs organiseert de lezingen- en workshopserie 'Wij zijn natuur'. Deze serie is speciaal voor rijksambtenaren die werken aan ruimtelijke vraagstukken.
toekomstacademie 1

3 november: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), David Hamers en Ed Dammers – Methodiek ruimtelijke verkenningen 2050 + werksessie
toekomstacademie 2

8 december: Universiteit Utrecht, Peter Pelzer – Methodiek Futuring en Museum van de Toekomst + werksessie
toekomstacademie 3

19 januari: Deltares, Marjolijn Haasnoot en Rutger van der Brugge over de toekomst van de delta, adaptatiepaden en knikpunten + werksessie
toekomstacademie 4

16 maart 2023: Verveeld en Verward, Dorine Baars en Jonas Martens – Methodiek Tijd- en ontwerpreis: klimaat(on)rechtvaardigheid
toekomstacademie 5

6 april: lezing Wouter Veldhuis over de urgentie om je te bekwamen in het ‘toekomstdenken’
toekomstacademie 6

11 mei 2023: Drift, Derk Loorbach over transitiedenken vanuit de X-curve
toekomstacademie 7

13 juli 2023: Wondermash, Marjolein Pijnappels over Future Ecologies
De medewerkers van het College gaan de komende tijd de collegebanken in om gezamenlijk het toekomstdenken verder te ontwikkelen en aan te scherpen en zo de gereedschapskist te verrijken. Vervolgens gaat het College van Rijksadviseurs de opbrengsten van deze sessies delen met de buitenwereld en zal het de methode uiteenzetten in een ‘handboek toekomstdenken’.

Colleges

De Toekomstacademie bestaat uit een reeks colleges met werksessies over methodes van toekomstdenken. De sessies bestaan uit een college van 1,5 uur door kennis- en ontwerppartners in het toekomstdenken, gevolgd door 2 uur werksessie op eigen casussen. De werksessies zetten medewerkers in om eigen werk te versterken. Hedwig van der Linden & Kevin Westerveld (Dérive) brengen verslag uit van de colleges.

Het curriculum van de Toekomstacademie 2022 - 2023:

3 november: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), David Hamers en Ed Dammers – Methodiek ruimtelijke verkenningen 2050 + werksessie (zie video)

8 december: Universiteit Utrecht, Peter Pelzer – Methodiek Futuring en Museum van de Toekomst + werksessie

19 januari: Deltares, Marjolijn Haasnoot en Rutger van der Brugge over de toekomst van de delta, adaptatiepaden en knikpunten + werksessie

16 maart: Verveeld en Verward, Dorine Baars en Jonas Martens – Methodiek Tijd- en ontwerpreis: klimaat(on)rechtvaardigheid met een bezoek aan Niet Rotterdam

6 april: lezing Wouter Veldhuis over de urgentie om je te bekwamen in het ‘toekomstdenken’

11 mei: transitiedenken met Derk Loorbach