toekomstacademie

Wij zijn natuur


Nieuwe reeks Toekomstacademie

Het College van Rijksadviseurs organiseert de lezingen- en workshopserie 'Wij zijn natuur'. Deze serie is speciaal voor rijksambtenaren die werken aan ruimtelijke vraagstukken.
Verslag startbijeenkomst Wij zijn natuur

De eerste sessie van een nieuwe lezingen- en workshopserie van de Toekomstacademie trapt af tijdens de bruisende Dutch Designweek in Eindhoven. Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten neemt de deelnemers op 26 oktober mee in een meeslepende lezing, waarmee het overkoepelende thema van deze reeks: ‘Wij zijn natuur’, een stevige inhoudelijke basis krijgt.
Waarom
Het idee dat de mens losstaat van de natuur en deze kan overheersen en exploiteren, veroorzaakt veel hedendaagse problemen. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en luchtvervuiling zijn hier voorbeelden van. Als we die problemen in de kern willen aanpakken, dan vereist dat een denkomslag in beleid. De Toekomstacademie ‘Wij zijn natuur’ werkt samen met rijksambtenaren aan nieuwe manieren van denken over natuur in beleid.
Wat
De Toekomstacademie bestaat uit zes bijeenkomsten met lezingen en workshops tussen oktober 2023 en september 2024. Deelnemers kunnen zich opgeven voor één of meerdere sessies. De inzichten bundelen we in een publicatie ‘Wij zijn natuur’.

Ben je rijksambtenaar en heb je hart voor de natuur? Meld je dan aan door een mail te sturen naar saskia.naafs@rijksoverheid.nl en verander de toekomst van natuur in beleid!
Programma
De volgende bijeenkomst is op 14 december. André van der Zanden van Natuurinclusief vertelt dan over Economie = Ecologie. Ook zijn er workshops. We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De volgende sessies gaan over:

December: Ecologie = Economie. (Re)Generatieve landschappen
Februari: Voedsel en gezondheid
April: Deltabewoners
Juni: Van wie zijn grond, lucht en water? Eigendom en coöperaties.
September: Afsluiting ‘Wij zijn natuur’