over de kaart

Nederlands verdichtingsverleden in kaart

Op deze kaart zie je welke buurten in Nederland in de afgelopen 15 jaar zijn verdicht, verdund of gekrompen. In al deze bestaande buurten samen zijn netto ruim 450.000 woningen toegevoegd. Dat is 63% van alle woningen die gebouwd zijn tussen 2005 en 2020. Klik op de knoppen hieronder om te zien waar wat is gebeurd en zoek je eigen buurt op!
×
huishoudensverdunning
-
/+

In 27% van de buurten trad huishoudensverdunning op

Dat betekent extra huizen, maar minder mensen. Zo zijn er 95.000 woningen in 15 jaar bijgebouwd, maar nam in die buurten het aantal inwoners af. Wat betekent dat voor het draagvlak voor voorzieningen in een wijk?
verdichting
+
/+

In de meeste buurten is verdicht: 36% van de buurten.

In deze buurten werden extra huizen gebouwd, wel 413.000 in 15 jaar tijd. Ook kwamen er meer inwoners bij. Wat opvalt in het kaartbeeld is dat verdichting geen grootstedelijk fenomeen is: overal in Nederland zijn deze plekken te vinden.
krimp of geen verandering
-
/-

In 30% van de buurten sprake geweest van krimp of bleef het aantal woningen en/of inwoners gelijk.

Tussen 2005-2020 is het aantal woningen in deze buurten in totaal met 43.000 woningen afgenomen.
verkamering?
+
/-

Wat betekent het als in een buurt het aantal woningen afneemt of gelijk blijft, maar het aantal inwoners groeit?

In deze buurten is mogelijk sprake geweest van verkamering, of bevolkingsgroei zonder dat er in de buurt nieuwe woningen zijn gebouwd. Dit komt niet zo veel voor, met name in de grotere steden zien we enkele buurten waar dit is gebeurd. In totaal in 6% van alle woonbuurten.
top 1000 verdichting
+
/+

In ongeveer 1000 buurten is in de afgelopen 15 jaar het aantal woningen én inwoners met meer dan 10% toegenomen

In totaal goed voor al bijna een kwart miljoen huizen – over grote aantallen gesproken.
20 verdichtingsvoorbeelden

Binnenstedelijk bouwen resulteert in veel gevallen in een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Op de kaart zijn 20 projecten uitgelicht om een beeld te geven van het gemiddelde binnenstedelijke woningbouwproject van de afgelopen 5 jaar, uit heel Nederland, van dorp tot stad en op verschillende type locaties.

Deze projecten zijn verzameld door Vereniging Deltametropool in het onderzoek "Bouwen aan leefomgevingskwaliteit" i.o.v. het Ministerie van BZK i.s.m. PBL.